Modelářský kroužek:

Závazná přihláška na modelářský kroužek ke stažení ZDE. Přihlášku prosím vyplňte ručně a nezapomeňte připojit podpis. Vyplněnou a podepsanou přihlášku nám můžete donést osobně, příp. zaslat poštou v listinné podobě na adresu Mgr. Simona Konrádová, Pražská 37/45, 301 00 Plzeň, či v elektronické podobě ve formátu pdf. (naskenované s podpisem) na e-mail rc.servis@seznam.cz.

Podrobné informace ke kroužkům 2015/2016 pro rodiče / zákonné zástupce dítěte ke stažení ZDE.

Pravidla komisního prodeje:

Ke stažení ZDE.

Obchodní podmínky E-shopu:

Ke stažení ZDE.