Modelářské kroužky pro děti od 6 let!

  • Kroužky probíhají ve školním roce 2017/2018 od října 2017 do června 2018; dítě je možné přihlásit kdykoliv v průběhu tohoto období!

  • Základní obsah kroužku je zaměřen na seznámení dítěte s tematikou modelářského hobby, vlastní náplň pak přizpůsobujeme pokročilosti, schopnostem a preferencím každého dítěte. Řídíme se pravidlem "trocha teorie, hodně praxe" :-)

  • V čem je náš kroužek jiný? Snažíme se ke každému dítěti přistupovat individuálně, najít jeho talent a pracovat na něm, proto v kroužku nikdy nebude víc než 5 dětí zároveň. Pokud počasí dovolí, výuka probíhá "v terénu", po dohodě s rodiči podnikáme zajímavé exkurze či jiné aktivity spojené s modelářskou tematikou. Nově máme v DEPO2015 k dispozici krytou halu vhodnou pro létání s halovými modely v podzimních a zimních měsících.

  • Kroužky probíhají v jedinečném modelářské dílně umístěné v DEPO2015, Presslova ul. Fotografie naleznete na našich FB stránkách.

  • Při výuce využíváme reálné letecké RC simulátory.

  • PODROBNÉ INFORMACE ke kroužkům  2017/2018 pro rodiče / zákonné zástupce dítěte naleznete ZDE. Rozpis lekcí pro rok 2017/2018 naleznete ZDE.

  • ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU do kroužku naleznete ZDE. Přihlášku prosím vyplňte ručně a nezapomeňte připojit podpis. Vyplněnou a podepsanou přihlášku nám můžete donést osobně, příp. zaslat v elektronické podobě ve formátu pdf. (naskenované s podpisem) na e-mail rc.servis@seznam.cz.